Bëje kerkesën

Nëse dëshironi të mësoni më shumë për kuzhinat tona, të lutem bëjeni një kërkese për të u qasur në materialet tona


Kthehu te kuzhinat

Glamour tempered and lacquered glass doors

Carefully selected materials with their aesthetic and functional appeal, the kitchen created from the effect produced by its doors in tempered and lacquered glass. Space becomes light as glass eliminates all heaviness. its lines and design are pure ideas, made combined with light colors.

Incorporated handle in the frontal

Suspended dining table attached with kitchen.